Inga nya avtal med asylboende får göras

1:10 min

Det skulle behövas fler tillfälliga asylboenden men just nu får inte Migrationsverket teckna några nya avtal i Region Mitt, dit Dalarna hör.

Det hela började i våras då en leverantör av ett asylboende inte fick något förnyat kontrakt i just Region Mitt och begärde överprövning av Migrationsverkets beslut. Och sen dess har ärendet överklagats ända till kammarrätten, berättar Kent Juhlén, som arbetar på rättsenheten vid Migrationsverket.

– Det som hänt är att en av leverantörerna överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten och att kammarrätten har fattat ett så kallat interimistiskt beslut, som innebär att Migrationsverket inte får teckna några nya avtal i Region Mitt.

I olika omgångar under sommaren har alltså den stora upphandlingen som kallas "Direktupphandling nummer 7" - och som bland annat innefattar 16 nya asylboenden i Dalarna - legat på is i väntan på besked från kammarrätten i Jönköping.

Vad innebär det för Region Mitt?

– Det innebär att vi varit nödgade att gå ut och göra ytterligare en upphandling just för att täcka det behov under den tid som det här interimistiska beslutet gäller.

Den nya upphandlingen, nummer åtta som den kallas, är tillfällig och gäller bara fram tills kammarrätten kommer med besked.

I dag finns 13 asylboenden i just Dalarna  och Migrationsverket hoppas att kammarrätten snart kommer med ett besked, då fler tillfälliga asylboende behövs i landet.

– Förhoppningen är ju att vi ska kunna få ett besked i närtid, säger Kent Juhlén.