Ja till nya bostäder i centrala Falun

I dag har Falu kommun beviljat bygglov för ett nytt flerbostadshus med 25 bostadsrätter.

Huset, som ska ligga i hörnet Engelbrektsgatan--Stigaregatan i centrala Falun, ska enligt byggföretaget Dristigheten ha en stark miljöprofil. Solfångare på taket ska minska uppvärmningskostnaden och solceller ska sänka elförbrukningen.

Inflyttning planeras till senhösten 2016.