Malung-Sälen måste spara - höjer skatten nästa år

2:21 min

Malung-Sälens kommun behöver spara mycket pengar, och för att lösa en del av de ekonomiska problemen har politikerna i kommunstyrelsen nu föreslagit att kommunalskatten ska höjas med 50 öre från och med nästa år.

– Vad underskottet blir i år det får vi se, men vi bedömer att vi har ett behov av att förstärka och spara någonstans mellan 35 och 40 miljoner, och det ska sättas mot en nettodriftbudget på cirka 580 miljoner, säger Kurt Podgorski.

Vad gör en skattehöjning med 50 öre?

– Den görs bortåt nio miljoner i inkomstförstärkning, och det kommer gå rätt mycket till socialnämnden och de behov som finns där. Det känns som att de har haft en orealistisk budgetram att leva med. De måste ha rimliga villkor.

– Men vi är noga med att poängtera att skattehöjningen inte är en isolerad företeelse, det måste kombineras med ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för hur vi minskar personalkostnaderna.

Vilka andra sparåtgärder kan bli aktuella, kan det bli varsel och nedläggning av kommunala verksamheter?

– Jag kan inte utesluta någonting, säger Podgorski (S).