Migrationsverket: Finns kapacitet för fler flyktingar i Dalarna

4:01 min

Enligt Sverigedemokraternas distriktsordförande Jenny Nordahl, så är alla kommuner i hela Sverige för dåligt förberedda för att ta emot fler asylsökande. Hon menar också att det inte finns en enda kommun i Dalarna som kan ta emot en enda asylsökande till. Men enligt Per Karlsson, enhetschef på Migrationsverket mottagningsheten i Hedemora, så stämmer inte detta.

– Det blir en ganska teoretisk fråga, det man kan konstatera är att det finns beredskapsplaner på att flytta hela kommuners befolkning i händelse av katastrof, så kortsiktigt kan inte jag se att det finns någon utdömd kapacitet. Det är något som samhället klarar, säger Per Karlsson.

Enligt länsstyrelsen, som är samordnare för flyktingmottagandet, så finns det ingen kommun i Dalarna som har sagt stopp för att ta emot fler flyktingar, har ni sett några såna signaler?

– Nej det är det inte.

Det finns tretton stycken boenden och runt 1 800 platser för asylsökande i länet. Finns det planer på att öppna fler från kommunerna?

– Vi har boenden som kan komma att öppna, vi öppnade två boenden senaste veckan, vi öppnade tre boenden i augusti och vi kan komma att öppna fem nya boenden från mitten av oktober.

Hur många asylsökande har placerats i Dalarna?

– Vi tillhandahåller platser, så det är inte alltid så att de som flyttar in stannar. Vi har ungefär 3 600 asylsökande som bor i Dalarna, säger Per Karlsson.