Lantmäteriet: Ambulansernas GPS-system uppdateras för sällan

3:03 min

Enligt Lantmäteriet så tvingas ambulanspersonal ibland att använda sina privata mobiler, eller att fråga folk längs utryckningsvägen, efter adresser. Detta eftersom GPS-utrustningarna visar fel.

Det har till och med inträffat dödsfall för att ambulansen kört vilse och kommit för sent.

- Ja, vi hittade ett sådant exempel när vi började det här arbetet. Man hade letat väldigt länge efter en adress. Det säger Ulrika Johansson, projektledare vid Lantmäteriet för en grupp som arbetar med att skapa säkrare navigationssystem.

I gruppen ingår även polisen, räddningstjänsten, ambulansverksamheten, SOS Alarm, kommunerna, Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I fjol somras försenades brandkåren i 20 minuter när den ryckte ut till den stora skogsbranden i Västmanland, eftersom en närmare väg inte fanns med i brandbilarnas GPS-system.

Det finns ännu fler exempel på hur utryckningsfordon leds fel av sina navigationsutrustningar.

- Det är ett problem som beror på olika saker. Oftast är ju navigationssystemet dåligt uppdaterat ute hos användarna eftersom det är en så lång kedja från där data samlas in och ända ut till navigationssystemen, säger Ulrika Johansson.