Svensk natur kan komma att prismärkas

1:56 min

I Finland finns en prislista på i princip alla landets hotade djur och växter. Ett liknande system kan komma att införas i Sverige.

I Finland har åklagaren en prislista med hundratals djur och växter. Exempel vis kostar det närmare runt 64 000 kronor att döda en jaktfalk och samma summa per ägg som stjäls ur ett bo, en relativt vanlig art som gråsparv kostar 340 kronor att avliva. Det är den lista som används i domstolarna i Finland vid så kallade artskyddsbrott.

När någon i Sverige ertappas med att plundra ett fågelbo på ägg, plockar en fridlyst växt är det ovanligt att staten, genom Naturvårdsverket, begär skadestånd från den åtalade.

Miljöåklagare Christer B Jarlås skulle gärna se det att det finska prissystemet även införs i Sverige.

– Jag har alltid tyckt att det är konstigt att staten som har rätt till skadestånd oftast inte begär det i dom här målen, säger han.

På Naturvårdsverket uppger ansvariga att begära skadestånd inte har varit ett priorierat område.

Jordbruksverket utreder just nu förslag på förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott. I december ska ett förslag lämnas till regeringen - och där en prislista kan vara ett av förslagen. 

– Jag känner till den finska modellen. En prislapp kan vara ett verktyg som i förlängningen gynna bekämpning av artskyddsbrott. Det är därför som utreningen om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott tittar på, säger Michael Diemer som är utredare på Jordbruksverket.

Anders Holmlund som är polis i Arjeplog och engagerad i kampen mot dom som begår brott i den svenska naturen ser bara fördelar med en prislista på svenska arter

– Fördelen är när jag kontaktar åklagare att jag kan visa på värdet. Jag tror att det kan bli lättare att bland mina chefer få tid för att jobba med den här typen av brottslighet, säger Anders Holmlund.