Lägesbild av beredskapen inför flyktingsituationen

2:31 min

Många är på flykt från krig och en del söker sig till Sverige för att kunna bygga ett liv i säkerhet. Men hur rustat står Dalarna inför flyktingsituationen? Det försökte länsstyrelsen få svar på idag.

Länsstyrelsen Dalarna kallade till konferens idag för att tillsammans med kommuner, landsting, räddningtjänst med flera intressenter, försöka skapa en lägesbild och prata om behov och åtgärder.

– Det är flera kommuner som signalerar att de behöver förstärkning av tolkverksamheten, säger Karin Jonasson, som arbetar med krisberedskapsfrågor på Länsstyrelsen Dalarna.

En annan punkt som togs upp på mötet var extra utsatta grupper, till exempel ensamkommande barn. Det har kommit rapporter om barn som försvunnit i bland annat Skåne. Under oktober ska en kartläggning göras av försvunna barn i Dalarna.

– Vi vet inte om de råkat illa ut eller om de frivilligt lämnat boendet och tagit sig någon annanstans, säger Rusmira Pérez Dervišić.

Insatsen görs tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborg och Värmland.