Riksidrottsförbundet: Borlänge en förebild för integrationsarbete

5:21 min

Riksidrottsförbundet vill använda Borlänge kommun som förebild när det gäller att använda föreningslivet som integration. Vi vill spegla det nya Borlänge, säger Hans Gradin, kassör i Borlänge Bandyklubb och mannen bakom idén att använda idrotten i integrationsarbetet i projektet Möjligheternas stad.

– Projektet startade utifrån en idé att använda föreningslivet som ett verktyg som dels förnya föreningsivern, och dels hur föreningar ska kunna ta till sig nya medlemmar, säger Hans Gradin, och fortsätter:

– När vi startade Somalia Bandy så var det för att försöka med något nytt som ingen gjort förut, och det har lyckats bra. Så idén med Möjligheternas stad, är att spegla det nya Borlänge. Det är mycket invandrare som inte har föreningskoppling. Så vi startade ett samarbete med skolidrotten där målet var att bilda skolidrottsföreningar, för där kommer man i kontakt med alla ungar.