Sista dagen att anmäla sig till högskoleprovet

I dag är sista chansen att anmäla sig till högskoleprovet. Ungefär 30 procent av alla som anmäler sig gör det sista dagen.

Till och med igår hade ungefär 52 000 anmält sig.

Generellt presterar män bättre än kvinnor på högskoleprovet, knappt 0,1 normerad poäng på den verbala delen och 0,2 på den kvantitativa. Männens övertag blev större när det nya högskoleprovet - som har större andel matematikfrågor - infördes hösten 2011.