Flyktingmottagandet i Leksand når rekordnivåer

Leksands kommun tar emot fler flyktingar än planerat i år. Det gäller både flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn.

Flyktingmottagandet närmar sig nu de tidigare rekordnivåerna från mitten av 1990-talet, när folk flydde från Balkankriget.