Malung-Sälen behåller guldkantade politikerpensioner

3:31 min

Av Dalarnas 15 kommuner så är Malung-Sälen den enda som fortfarande har kvar guldkantade pensionsavtal för sina politiker. Det innebär att de kan gå i pension redan vid 50 års ålder, utan krav på att söka nytt jobb, om de har varit heltidspolitiker i tolv år.

Vänsterpartisten Ola Olin var tidigare deltidskommunalråd i Malung-Sälen. Redan 1981 motionerade han för första gången till kommunfullmäktige om att förändra de förmånliga politikerpensionerna. Det blev avslag.

Och avslag blev det även vid de tre tillfällen som Ola Olin motionerade till organisationen Sveriges kommuners och landstings kongress om att ta bort de guldkantade pensionsavtalen.

Först nu har Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram ett nytt system som innebär att heltidspolitiker kan få ett omställningsbidrag i högst tre år och då med krav om att söka nytt jobb.

– Det är ju väldigt märkligt att Malung-Sälens kommun nu ska bli den som inte har antagit det här reglementet. För det är den enda kommun där den här diskussionen har funnits sedan nästan 35 år tillbaka. Det känns bittert, säger Ola Olin.

Kommunalrådet Kurt Podgorski (S) i Malung-Sälen säger att man behåller de gamla pensionsreglerna eftersom de heltidspolitiker som nu är aktiva i kommunen redan har kvalificerat sig för att få pension enligt dessa regler. Det kom inte in några nya politiker i kommunen vid det senaste valet som skulle kunna få pension enligt det gamla systemet.

När tror du att ni inför ett nytt system?

– Ja, då måste man lyssna med arvodes- och organisationskommittén och där sitter inte jag med. Men jag vet att de dryftar frågan då och då. Men de konstaterar att det inte är någon panik, vi har gott om tid på oss, menar Kurt Podgorski.

P4 Dalarna har frågat folk på stan om vad de tycker om de här pensionsavtalen