Utlandsfödda behöver mer simundervisning

1:00 min

En gång i veckan träffas en grupp muslimska tjejer vid Tunets bad i Borlänge för att träna simning. Enligt Svenska livräddningssällskapet finns ett mycket stort behov av den här typen av simundervisning.

Mona Lisa Wernesten är utbildningsansvarig på Svenska livräddningssällskapet. Hon säger att det är vanligt att utlandsfödda har brister i simkunnigheten.

– I den verksamhet vi har idag så ser vi att behovet är mycket stort hos de nyanlända att lära sig att simma.

Anledningen till att många utlandsfödda har bristande simkunskaper är bland annat att en del länder inte har någon tradition av simning. Det beror på att där inte finns samma tillgång till hav och sjöar som i Sverige.

Dessutom är många som flyttar till Sverige idag troende muslimer som av religiösa skäl har svårt att delta i den vanliga svenska simundervisningen. Anledningen är att muslimska kvinnor inte vill simma tillsammans med män. Kan en muslimsk kvinna eller tjej då inte få undervisning med enbart kvinnor som närvarar, så kan det vara svårt för dem att lära sig simma. Det kan i sin tur påverka unga tjejers betyg, berättar Mona Lisa Wernesten.

– I sexan ska du kunna simma 200 meter, varav 50 meter ryggsim. Annars får du inte betyg i ämnet idrott och hälsa.