Upprop mot beslut att sparka Orsas integrationschef

5:33 min

Att Orsa kommun gav integrationschefen Eva Nordfjell sparken för att hon låtit en asylsökande arbeta i köket på ett asylboende, har lett till kritik och protester. Det finns inga proportioner eller rimlighet i det här, säger Eva Janstad från Skattungbyn, som är en av kritikerna.

Eva Nordfjell lät alltså den asylsökande kvinnan praktisera i köket, och som lön delade hon ut matkuponger för 3 000 kronor. Och det här gillas inte av kommunchefen, som har bestämt att Eva Nordfjell ska lämna sin post.

Men nu har ett upprop för att ompröva beslutet startats, och en av dem som skrivit under uppropet, och som är initiativtagare till uppropet, är Eva Janstad från Skattungbyn.

– Det finns inga proportioner eller rimlighet i hur Eva Nordfjell har blivit avtagen chefskapet för integrationsenheten, säger Janstad.

– Hon kände ju själv att hon gjort något fel, och har man då ett gott ledarskap i en kommun så ska en chef kunna gå till sin överordnad och resonera om saken och finna en lösning. Man måste kunna känna sig trygg i den organisation som kommunen har, fortsätter hon.

Ann Therese Albertsson, kommunchef i Orsa, får man inte göra fel som anställd i Orsa kommun?

– Man får göra fel som anställd i Orsa kommun, det handlar helt om vad det är för misstag som är gjort. Och det är ju så att som anställd och chef i en kommun så måste man följa regler och lagar.

Eva Janstad, vad säger du om svaret?

– Det är väldigt flytande. Kommunchefen har avtagit Eva chefskapet på tre punkter och det var att Eva var medveten om att det var fel det hon gjort, om hon velat hjälpa personen så borde hon gjort det privat, och den tredje att det var en olaglig handling. Och den olagliga handlingen uppger Albertsson att det handlar om att utbetald ersättning skulle rapporteras till Skatteverket. Och då har Skatteverket svarat att:

Handlingen inte är olaglig om än olämplig.

Svar på det från Albertsson:

– Jag kan eller vill inte uttala mig om enskilda personalärenden, men jag kan säga att det här handlar om en förtroendefråga. Det handlar om att utnyttja sin ställning, svarar Ann Therese Albertsson.

Men handlar det om att hon gjort något olagligt eller är det en förtroendefråga?

– Det handlar om en förtroendefråga. Som chef har man ansvar att följa regler och lagar, säger Albertsson.