Nya vårdmetoder hjälper unga med självskadebeteende

2:06 min

Nya enklare behandlingsmetoder ska korta vårdköerna och snabbare hjälpa unga med självskadebeteende. Studier visar att uppemot 40 procent av högstadieeleverna i Sverige har provat att skada sig själv någon gång. Men dagens behandlingsformer är långa och omständliga och köerna långa.

Hör mer i P1-Morgon.

Irja Forsman fick problem tidigt i tonåren och det dröjde länge innan hon fick hjälp.

– Det blev som att man planerade sitt självskadebeteende till slut, från början var det mest impulsivt men sen blev jag mer strategisk och planerade och såg till att ha mycket plåster hemma. För det var det enda jag hade att ta till för att klara mitt liv, berättar Irja Forsman.

Barnkören övar för fullt i församlingshemmet vid kyrkan i Tidaholm. Irja Forsman visar runt på sin arbetsplats där hon jobbar som ungdomsdiakon. I dag är hon en ung vuxen och har fått bukt med sitt självskadeproblem.

Det är vanligt att unga människor någon gång provat att skada sig själv. I en studie som gjordes bland svenska högstadieungdomar 2012 svarade uppemot 40 procent att de någon gång provat. 12 procent hade skadat sig själv vid fem tillfällen eller fler under det senaste halvåret. Och dagens vård räcker inte till.

Under de kommande två åren kommer den nya behandlingen spridas över landet.

Lise-Lott Risö Bergelind är chef för kunskapcentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

– Vi hoppas det här kan bli en metod där vi kan fånga upp tidigare, direkt från skolsköterskor och ungdomsmottagningar som kämpar och möter de här patienterna i en väldigt stor utsträckning, säger hon.

Förebilden till den nya behandlingen kommer från USA och testades på 14 platser i landet under förra året. Det handlar om en gruppbehandling på två timmar per vecka med uppgifter att jobba med själv hemma. Det är enklare och snabbare än dagens vårdprogram, och under hösten börjar arbetet med att utbilda fler terapeuter över hela landet.

– Vi har gett de här personerna redskap att själva jobba med, och det är viktigt att känna att man själv kan påverka sin livssituation, säger Lise-Lott Risö Bergelind på kunskapcentrum för psykisk hälsa.

Det är viktigt att få hjälp snabbt menar Irja Forsman som själv hade problem länge innan hon fick hjälp.

– Skillnaden är att du inte hamnar i självskadebeteendet så djupt för det eskalerar ju hela tiden och får du hjälp snabbt så tror jag att det är lättare att sluta också, säger hon