22 procent av cigaretterna i Falun är illegala

Konsumtionen av obeskattade och illegala cigaretter ökar och var sjunde cigarett som röks i Sverige är nu obeskattad. Enligt Tobaksleverantörsföreningens undersökning så är 22 procent av alla cigaretter som röks i Falun obeskattade.

Föreningen föreslår tillsammans med Skatteverket att samma villkor som gäller för alkohol, där tillstånd från kommunen krävs, borde gälla även tobak.

Det för att minska försäljningen av illegala cigaretter.