Revisorerna: VM-bolaget måste betala tillbaka pengar

1:05 min

Falu kommun och VM-bolaget har inte haft något uppsåt att bryta mot lagen om offentlig upphandling när skid-VM-arenan byggdes. Det enligt en granskning som kommunrevisorerna har låtit göra. Vi var oroliga från början, att det skulle kunna vara något liknande som PEAB-affären, säger Lars Lundh (S), vice ordförande för kommunrevisorerna.

Men kommunen får kritik för att inte ha utrett saken tillräckligt.

Revisorerna menar också att VM-bolaget bör betala tillbaka 3,7 miljoner kronor till Falu kommun för hyra av vindnät.

Vindnätet användes som skydd mot hårda vindar för backhopparna.

Lars Lundh säger att granskningen har visat att Falu kommun och VM-bolaget inte har haft några avsikter om att kringgå lagen om offentlig upphandling.

Men i granskningen har det också framkommit en del kritik också, även om Lars Lundh inte vill kalla det för just kritik.

I granskningen kommer man också fram till att VM-bolaget ska betala tillbaka totalt 3,7 miljoner till falu kommun som använts för att hyra ett vindnät till hoppbackarna.

Och anledningen till det är att det i huvudavtalet står att kommunen skulle betala fasta anläggningar och VM-bolaget tillfälliga, vilket nätet var säger Lars Lundh.

* Artikeln har redigerats efter publicering.