Är avgiftsfria bussar rätt väg att gå?

Avgiftsfria bussar har blivit en succé i Avesta och många åker med bussarna. Just nu i en två dagar lång konferens om fördelarna med gratisbussar. Men gratis bussar är varken det bästa sättet att göra kollektivtrafiken attraktivare, eller att få ner utsläppen på, det menar Mattias Goldmann, vd för den liberala tankesmedjan Fores.

- Det är helt andra saker än att åka gratis som gör bussen attraktiv för vane-bilister. Det är att man kan få garanterad sittplats eller wifi-lösning eller liknande. Om man har en begränsad budget är gratis buss är inte det effektivaste sättet att använda pengarna på, säger Goldmann.

Lars Isacsson, Avestas kommunalråd, vad säger du om det?

- Vi tycker att det är värt att ha en avgiftsfri kollektivtrafik, vi har en 171 procentig ökning av antalet resande och minskade koldioxidutsläpp, säger Isacsson.