Invandring viktigast för hälsosam vargstam i Sverige

1:37 min

Naturvårdsverket ska snart redovisa hur många vargar som behövs i Sverige för att vargstammen ska klara sig bra på lång sikt. Som en del av det arbetet har de beställt en genetisk analys.

Hur många vargar som behövs i Sverige för att vargstammen ska klara sig bra på lång sikt har orsakat mycket diskussion bland forskare och politiker. Just nu är Naturvårdsverket inne i slutspurten av ett regeringsuppdrag som går ut på att presentera nya siffror.

Hur många vargar de kommer fram till får vi veta i slutet av september när uppdraget ska redovisas. Men redan nu kan vi berätta om en del av resultaten, som är en genetisk analys som gjorts av Michael Bruford, professor i biologisk mångfald vid Cardiff University.

Han säger att rapportens huvudbudskap är att regelbunden påfyllning av finska och ryska vargar krävs för att inte inaveln ska vara ett problem för de svenska och norska vargarna i framtiden. Genetiskt sett har invandring större betydelse än själva storleken på vargstammen.

– Men om invandring sker alltför sällan är små populationsstorlekar ett problem, säger han.

Michael Brufords rapport är en del av underlaget i Naturvårdsverkets arbete med att redovisa hur många vargar som behövs.

En viktig del av rapporten är att vi nu får siffror på hur viktiga de invandrade vargarna är om man jämför den effekt som de har mot inaveln, med att få samma effekt genom att ha fler vargar. Det säger Maria Hörnell Willebrand som är chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket.

– Vargarna som finns i reviret i Tiveden är ett par som inte är inavlade alls. De kom in från den finsk-ryska populationen, och de motsvarar ett värde på runt 500 redan inavlade vargar. Då kan man mer pedagogiskt förankra det här att det är väldigt viktigt att de får vara kvar.