Dalarna har störst ökning av asylsökande

Dalarna är det län i landet som har haft den största ökningen av antalet asylsökande senaste tiden.

I Dalarna fanns 2 700 flyktingar den först juli i år och 15 september, finns det 3 900 inskrivna asylsökande i Dalarna, en ökning med 44 procent.

Det framgår av Dagens Nyheters kartläggning av var i landet dom asylsökande hamnat. 

Sett till antal asylsökande har länen i och omkring storstäderna tagit emot flest. 

Gotland är det län som tagit emot lägst antal hittills.