Nästan alla landsting går back i år

1:58 min

De flesta landsting står inför stora besparingar, trots att situationen redan är mycket ansträngd på många sjukhus. Det visar en genomgång som Ekot gjort.

– Nu är klockan halv ett och det är tid för mig att gå och äta lunch. Jag har inte varit på toa och kissat, det har jag inte hunnit med, säger Inger Glad Persson, sjuksköterska vid Falu lasarett.

I Dalarna ska landstinget spara 700 miljoner de kommande åren och 600 tjänster ska bort. Inger Glad Persson jobbar på ortopeden vid Falu lasarett där åtta vårdplatser försvinner.

– Visst blir det tufft när personer som går i pension inte ersätts. Vem ska ta hand om patienterna då? De ramlar i alla fall, säger hon.

De 18 av 21 landsting och regioner som Ekot varit i kontakt med berättar om ett mycket besvärligt ekonomiskt läge.

I Värmland ska 300 tjänster bort och det råder anställningsstopp. I Västernorrland planeras en skattehöjning och region Jämtland Härjedalen räknar med ett minusresultat på 265 miljoner kronor i år.

I de flesta landstingen planeras ytterligare besparingar. Det handlar om att patientavgifter höjs, färre vårdplatser och stopp för att ta in stafettpersonal.

– Det är en tuff process som vi befinner oss i. Vi har ingen annan väg att gå. Vi måste göra de här förändringarna i vår hälso- och sjukvård i Dalarna, säger Ingalill Persson, socialdemokratiskt landstingsråd i Dalarna.

Bemanningsproblem, växande befolkning och fler äldre personer gör att kostnaderna ständigt ökar, enligt Sveriges kommuner och landsting.

– Det är väldigt mycket utmaningar vi har.

Hur ska sjukvården gå ihop?

– Vi menar att kan andra så måste också vi kunna det här. Vi har bara de pengarna vi har och vi kan inte ligga back i hälso- och sjukvården utan vi måste stabilisera det här, säger Ingalill Persson, landstingsråd i Dalarna.