Otjänligt vatten i Lindesnäs

Det är problem med föroreningar i vattenledningsvattnet i Lindesnäs, där koliforma bakterier har upptäckts.

Nu arbetar Dala vatten och avlopp med att klorera i ledningsnätet. Därefter ska nya prover tas för att se om bakterierna är borta.

Från klockan 12 i dag kommer det att finnas en dricksvattentank uppställd vid Folkets hus i Lindesnäs.