Fredag den 13:e - otursdag eller skrock?

Är det en sådan där morgon då allt går fel med försovning, spilld frukost eller missad buss? Det skulle i så fall kunna skyllas på vanlig klantighet. Eller, om man hellre vill det, på att det är fredag den trettonde i dag.

Föreställningen om fredagen den trettonde som olycksdag kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet.

Enligt Nationalencyklopedin ansågs tolvtalet i det babyloniska talsystemet vara lyckobringande och positivt, medan 13 då framstod som motsatsen.

I dag väljer ofta hotell att inte ha rum och våningar med nummer 13 och de flesta flygbolag har skippat rad 13 för att inte oroa kunder som är vidskepliga.

Fråga