Ingen snö men vägarna sandas och saltas ändå

1:49 min

Trots att det inte har snöat på de flesta håll i länet så är det oerhört halt på många håll. Och i Falun så har man redan börjat sanda och salta på vägar och gångbanor.

Många har säkert redan halkat runt på både cykelvägar och trottoarer redan nu. För trots att det inte finns någon snö eller is på vägarna i stora delar av länet, så är det halt på många håll.

Och NCC roads som sköter väghållningen i Falu kommun har redan börjat både sanda och salta.

– Vi har haft lite halka på kvällar och nätter, så vi har saltat bussvägnätet, priosträckorna och vi har sandat gång- och cykelvägar och parkeringar, berättar Markus Hedlund som är platschef på NCC Roads.