Avverkning stort hot mot naturskogar

1:04 min

De gamla naturskogarna och utrotningshotade djur och växter är hotade av modern avverkning.

Inom 15 till 20 år så kommer vi inte ha några äldre sammanhängande naturskogar kvar i Sverige om avverkningen sker i samma takt som nu.

Förutom de som redan är formellt skyddade eller frivilligt avsatta.

Det skulle i så fall innebära att många utrotningshotade djur och växter, som är beroende av gammal skog, blir än mer hotade.

Här i Dalarna finns en 150-årig skog där bland annat den tretåiga hackspetten trivs.

I ljudinslaget får du följa med till en skyddad skog vid Lungsjöån.