Integrationssamordnare: Frivilliga språklärare betyder oerhört mycket

3:32 min

Asylsökande som kommer till Sverige har inte har rätt till undervisning i svenska språket förrän de fått uppehållstillstånd. Och på asylboendet i Gesunda har frivilliga språklärare ryckt in.

– Från den dag man har fått ett positivt besked om att få stanna, har man rätt till SFI, även om man är kvar på ett boende. Då har kommunen en skyldighet att ordna SFI på tre månaders väntetid, säger Stefan Sjöberg, integrationssamordnare i Mora. 

Men väntetiden har ökat när det gäller svenskundervisning nu när det kommer så många flyktingar, så det kan ta två år utan att de asylsökande lär sig svenska.

På asylboendet i Gesunda utanför Mora har frivilliga språklärare ryckt in, för att de nyanlända ska få lära sig språket.

– Det tror jag betyder oerhört mycket för individen, säger Stefan Sjöberg.

Studieförbunden i landet har fått sammanlagt 30 miljoner kronor för perioden augusti till december för att undervisa i svenska men också för att ge samhällsinformation på asylboenden. Studieförbunden har delat upp Dalarna mellan sig.