Just nu

Ingen hotbild men ökad polisiär närvaro i hela landet

1:41 min

Uppgifter från Frankrikes premiärminister om att fler attacker förbereds också mot andra europeiska länder, tar den svenska säkerhetspolisen på största allvar. Det säger Fredrik Milder, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.

– I nuläget bedöms den här händelseutvecklingen inte ha någon koppling till Sverige. På vilka grunder gör man den bedömningen? Det är utifrån den kontakt som Säkerhetspolisen har med Frankrike och franska myndigheter, säger Fredrik Milder, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen säger sig inte se någon direkt hotbild mot Sverige just idag och just nu, utifrån händelseutvecklingen i Frankrike.

Men Fredrik Milder, vid Säkerhetspolisen säger att man fortlöpande gör uppdateringar utifrån nya uppgifter som framkommer i kontakter med bland annat polisen i Frankrike.

Men trots att man inte bedömer någon hotbild mot Sverige så man har ändå ökat polisens närvaro i hela landet:

– Polisen har i samråd med säkerhetspolisen höjt vaksamheten i hela landet, och särskilt i storstadsregionerna. Man har också stärkt säkerheten kring strategiska objekt, som exempelvis ambassader, och vi fortsätter att ha ett tätt samarbete med olika samverkande myndigheter.

Och Säkerhetspolisen understryker att det ordinarie arbetet med exempelvis personskydd fortsätter och att man följer noga det ökade flödet på social medier som tydligt tagit intryck av händelseutvecklingen i Frankrike.

– Vårat arbete pågår inom våra olika verksamhetsområden särskilt på kontraterrorsidan. Men även inom personskydd och fröfattningsskyddet just för att kunna bedöma olika aktiviteter exempelvias hos extremistmiljöer som kan vara hotdrivande för dem. Vi har ju sett en uppiskad stämning inte minst på sociala medier. Hur bevakar man det? Genom öppna källor.