Så förklarar rektorn att så många i Ludvika väntat i månader på SFI

3:19 min

Flera hundra flyktingar i länet får vänta längre än vad skollagen säger på att börja lära sig svenska. En av de dalakommuner som har längst väntetider är Ludvika. 

Bland de 120 som står i kö till SFI, svenska för invandrare, i Ludvika har en del väntat i över tre månader.

– Det är inte bra och vi jobbar för högtryck för att få till det bättre, säger Karin Pihlström, rektor för vuxenutbildningen i Ludvika-Smedjebacken. 

Den långa kön beror delvis på att det kommit många fler flyktingar under hösten än vad kommunen räknat med. Men kommunen har inte heller varit tillräckligt väl förberedd, enligt Karin Pihlström.

– Och behöriga SVA-lärare är det ont om just nu, säger hon.

Men nu håller Ludvika kommun på att rekrytera fler lärare i SVA (svenska som andraspråk) och ska starta en ny mottagningsenhet som ska kunna ge flyktingarna bättre och snabbare SFI-undervisning.

– I januari–februari hoppas jag att vi inte alls har det trycket på kösidan som vi har nu, säger Karin Pihlström.