Just nu

Det här fulspolar vi ner i toaletten

Idag är det Världstoalettdagen, en officiell FN-dag för att uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.  Samtidigt behandlar många i Dalarna toaletterna som skräpkorgar, uppger DalaVA - Vattentjänster i samverkan.

Lista - Det här gör dina kollegor på toaletten.

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. Ändå behandlar vi i alltför hög utsträckning våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner.

Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. 

  • 29 procent uppger att de spolar ner andra saker än kiss, bajs och toalettpapper.
  • 60 procent av de som slänger skräp i toaletten gör det på grund av att de inte orkar göra rätt eller saknar kunskap om hur skräpet tas om hand.
  • 58 procent i åldrarna 15-29 uppger att det inte alls är ok att slänga hygienartiklar i toaletten, jämfört med 89 procent av respondenterna i åldern 65 och uppåt.


Fråga