Läs hela vår rapportering från landstingsfullmäktige

Nu har landstingsfullmäktige beslutat om det senaste sparpaketsförslaget som handlar om 330 miljoner kronor som ska sparas kommande tre år.

Totalt ska man spara 700 miljoner kronor fram till 2019. Landstingets årliga omsättning är på drygt sju miljarder kronor, så besparingarna motsvarar alltså en tiondel av den omsättningen.