Bilden visar skyltar utanför Falu tingsrätt.
Foto: P4 Dalarna Sveriges Radio.

Läs hela liverapporten från rättegången mot skolläkaren

Här kan du läsa vår liverapport från rättegången mot den skolläkare från Falun som misstänks för bland annat sexuella övergrepp mot totalt ett 20-tal barn. 

Observera att rapporten startar från första rättegångsdagen högst upp i flödet.


Helena Broström: Hej. Rättegången startar klockan 09:00 och på plats vid Falu tingsrätt kommer vi ha våra reportrar Christine Odén och Jennie-Lie Kjörnsberg som kommer rapportera här om vad som händer under dagen. /Helena Broström, digital redaktör, P4 Dalarna.

08:26, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Nu har rättegången inletts. Åklagaren kommer snart att hålla sin sakframställan. En del blir offentlig och en del hålls bakom stängda dörrar. Resten av rättegången kommer att hållas bakom stängda dörrar. Men rättens ordförande vill att slutpläderingarna hålls offentliga.

09:10, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Nu går rätten igenom åtalspunkterna. Den åtalade skolläkaren medger att han tagit bilder av barnen, men menar att det ska ses som brott av normalgraden, alltså inte grovt barnpornografibrott, utan som barnpornografibrott. När det gäller åtalspunkterna om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering medger skolläkaren att händelserna har inträffat men han förnekar att det skulle vara brottsligt. Samma sak när det gäller kränkande fotografering.

09:21, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Det är ett hundratal åtalspunkter som nu gås igenom. Totalt är det drygt 40 målsägande, varav drygt hälften är barn. Resten är föräldrar och sjuksköterskor som också filmats under läkarundersökningarna, men inte i något sexuellt syfte. Polisen har hittat över 450 000 barnpornografiska bilder och filmer hos honom, varav 35 000 bedöms som grova.

09:26, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Den åtalade skolläkaren sitter tillsammans med sin försvarare Hans Östberg. Han har en ljusgrå skjorta. Han ser samlad ut och tittar ned i sina papper och följer med i åtalspunkterna.

09:31, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Nu börjar åklagaren Johan Knies att hålla sin sakframställan. Under den så kommer han att gå igenom åtalet i stort, det vill säga de brott som skolläkaren nu åtalas för. Han börjar med att berätta om den misstänkte skolläkarens bakgrund.

09:34, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Åklagaren beskriver skolläkaren som en dubbelnatur. Å ena sidan en uppskattad läkare och familjefar. Å andra sidan har han en längre tid "haft ett intresse för barn" som åklagaren uttrycker det. Redan 1999 ertappades skolläkaren med att titta på barnporr på en dator på Falu lasarett.

09:37, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Åklagaren beskriver hur polisen kom skolläkaren på spåren. Det hela började med att schweizisk polis kontaktade svensk polis. Man lyckades sedan spåra skolläkaren och han togs in till förhör. Det började med att man hittade barnpornografiska bilder men sedan undersöktes datorerna grundligare.

09:42, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Åklagaren beskriver filmerna som hittades hos åtalade. Det handlar om 32 filmer. 30 av dem utgör filmer från läkarundersökningar. I vissa fall har filmerna redigerats och i andra fall är det oredigerade filmer. Det handlar om läkarundersökningar när pojkarnas kön undersökts. 2 av filmerna har en annan karaktär, där ses en hand vidröra två pojkars könsorgan. I det fallet har polisens tekniker lyckats identifiera den åtalades hand genom att identifiera den så kallade papillarlinjen, samma som används vid identifiering med fingeravtryck.

09:52, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Rättens ordförande ställer en fråga om vilken kamera som använts. Åklagaren säger att man inte hittat kameran, men att skolläkaren själv uppgett att han använt en pennkamera för att filma undersökningarna.

09:54, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Nu har åklagaren Helena Falkerby tagit över sakframställan. Hon går igenom vilka definitioner som gäller för barnpornografibrott. Vilka brott som ska ses som grova och vad som faller under normalgraden. Åklagarsidan menar ju att skolläkaren begått grova barnpornografibrott med sina filmer,

10:00, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Åklagaren Helena Falkerby går nu igenom granskningsprotokollet över de bilder som hittats i skolläkarens datorer och hårddiskar. Det handlar om över 456 000 bilder och filmer totalt som utgör barnpornografiskt material. Omkring 34 000 bilder klassas grova. Det kan vara bra att veta att alla kopior räknas, det är alltså inte säkert att det är så här många unika bilder, utan samma unika bild kan räknas flera gånger.

10:11, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Nu övergår åklagaren till en annan del av förundersökningsprotokollet, som hon bedömer är mer känsligt. Nu kommer det att bli stängda dörrar.

10:13, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Innan dörrarna stängs förklarar försvararen Hans Östberg att alla undersökningar som har filmats, har bokats på ett vanligt sätt genom föräldrar eller skolsköterska. Han vill poängtera att det som filmats är professionella undersökningar för problem som pojkarna sökt för.

10:23, 24 May 2016

Christine Odén, reporter P4 Dalarna: Nu fortsätter förhandlingarna bakom stängda dörrar. Det betyder att vi inte får vara med något mer. Rättegången kommer att fortsätta i nio dagar. Sista dagen är den nionde juni. Nu avslutar vi den här liverapporteringen för nu. Mer om rättegången blir det här på sajten och i radion under dagen.

10:39, 24 May 2016

Helena Broström: Liverapporten fortsätter troligtvis under rättegångens sista dag den 9 juni då rättens ordförande vill att slutpläderingarna hålls offentliga. /Helena Broström, digital redaktör, P4 Dalarna.

10:55, 24 May 2016

Helena Broström: Klockan 09:00 startar den sista rättegångsdagen vid Falu tingsrätt mot skolläkaren i Falun. Vår reporter Beatrice Åström finns på plats och rapporterar live här under dagen. /Helena Broström, digital redaktör.

08:14, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu är jag och reporter Jennie-Lie Kjörnsberg på plats vid Falu tingsrätt. Rättegången väntas börja alldeles strax. Jag kommer att rapportera i den här chatten och Jennie-Lie i radion.

09:01, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu är rättegången i gång. Det kommer nu att ske ytterligare några förhör. Det första är med polisens IT-forensiker Fredrik Buller och det är Helena Falkerby från åklagarsidan som gör det förhöret.

09:06, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Ett påstånende från den åtalades sida: två filmer som åklagarsidan tyckte var otäcka men som han hade ett minne av att ha raderat. Fredrik Buller från polisen säger att en av de filmerna var raderade, precis som den åtalade säger. Den andra filmen var under nedladdning till den åtalades externa hårddisk, men polisen har inte kunnat styrka att den åtalade faktiskt laddade ner filmen.

09:10, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu förhörs den åtalade skolläkaren av åklagaren. Han säger att han aldrig hade tillgång till de här två filmerna. Den första filmen raderades direkt och den andra har han aldrig ens sett, säger han.

09:11, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Förhöret är redan slut. Nu ska slutpläderingar inledas.

09:12, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Åklagare Johan Knies redogör nu för hur man kommer att dela upp slutpläderingen. Helena Falkerby kommer att börja med att redogöra för åtalspunkterna om grovt barnpornografibrott.

09:14, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Helena Falkerby berättar om bilderna som hittats i den åtalades dator, bilder som visat dels sexuella övergrepp på barn men också våldtäkter.

09:16, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Hon ber rätten att minnas de här bilderna som visades under rättegångens första dagar.

09:16, 9 June 2016


Media på plats vid rättegången mot skolläkaren

Media på plats vid rättegången mot skolläkaren

09:19, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Åklagare Helena Falkerby säger att barnpornografibrottet bör anses som grovt för att så länge personer, så som den åtalade, efterfrågor det här materialet så kommer det att fortsätta produceras och övergrepp på barn kommer att fortsätta.

09:19, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Åklagaren anser att 30 000 av de drygt 400 000 bilder som hittades i den åtalades dator ska anses som grova, och därför ska han också dömas för grovt brott.

09:21, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: En del av dessa bilder och filmer visar barn som är bundna, utsätts för våldtäkter och i vissa fall är det mycket små barn. Det gör det till grovt brott, menar åklagare Helena Falkerby.

09:23, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Den åtalade har kopior på bilder på en speglad hårddisk, det tycker också Helena Falkerby ska räknas in. Även de bilder som raderats ska räknas, tycker åklagaren.

09:24, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Den åtalade har raderat bilder och filmer som han ansett varit för grova. Helena Falkerby säger dock att det inte mildrar skuldfrågan. Hon tycker att dessa bilder och filmer ändå ska räknas med och vägas in.

09:28, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Helena Falkerby säger också att den åtalade producerat eget barnpornografiskt material då han klippt om och redigerat bilder och filmer han själv filmat på barn, till exempel vid läkarundersökningar.

09:32, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Han har gjort sig skyldig till omfattande spridning av material, han har producerat eget barnpornografiskt material och också dokumentera de övergrepp han begått på två barn som vid tillfället verkade sova, säger Helena Falkerby.

09:33, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu tar åklagare Johan Knies över. Hans uppfattning är att det har funnits dubbla uppsåt från den åtalades sida. Den åtalade har gjort normala läkarundersökningar, men tagit tillfälle i akt att dokumentera det här på film och utnyttjat att barnen poserar för honom.

09:34, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna:
Johan Knies vill att den åtalade ska dömas för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, när det gäller de filmer den åtalade tagit under läkarundersökningar av unga pojkar.

09:37, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna:
Nu redogör Johan Knies för begreppet utnyttjande av barn för sexuell posering, och hur han tycker att det kan appliceras på det som den åtalade har gjort.

09:38, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Jag menar att kraven för utnyttjande av barn för sexuell posering är uppfyllda, och vill att tingsrätten dömer för det, säger åklagare Johan Knies. I andra hand yrkar han på att den åtalades ska dömas för kränkande fotografering.

09:45, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Det är ett 20-tal pojkar som ska ha utsatts för det som åklagaren menar är utnyttjande av barn för sexuell posering. Det här skett vid läkarundersökningar på både skolor och vårdcentraler där den åtalade har arbetat. Den åtalade ska ha filmat undersökningarna av pojkarnas könsorgan med en kamera, troligen gömd i en penna.

09:48, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Men det är inte bara dessa 20 barn som är målsägande i det här fallet. Det är också ungefär lika många vuxna (föräldrar och sjuksköterskor) som fastnat på film när den åtalade filmat barnen. Åklagaren tycker att även de vuxna som utsatts för kränkande fotografering ska få skadestånd.

09:50, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna:

Den åtalade har missbrukat sin roll som läkare och missbrukat ett förtroende, säger Johan Knies om att den åtalade passat på att filma pojkarna vid de tillfällen de sökt vård.

09:52, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Att han gjort detta i sin roll som läkare gör att brottet ska bedömas som grovt, säger Johan Knies.

09:52, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Den åtalade ser samlad ut och tittar hela tiden på åklagaren när han redogör för brotten.

09:54, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu tar Helena Falkerby över igen och ska redogöra för vilket straff åklagarsidan anser att den åtalade ska dömas till.

09:55, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Det bör vara ett flerårigt fängelsestraff, säger Helena Falkerby. Det är två fall av sexuellt övergrepp på barn, ett stort antal fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, kränkande fotografering och grovt barnpornografibrott som åklagarsidan vill att den åtalade fälls för och ser ingen annan rimlig påföljd än flera år i fängelse.

09:57, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu pratar Helena Falkerby om tidigare rättsfall som kan liknas med detta, och vilka straff som utdömts där.

09:59, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Åklagarsidan yrkar på mellan 4,5 och 5 års fängelse för den åtalade. Helena Falkerby menar att det handlar om en seriebrottslighet där alla brott går in i varandra.

10:05, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Det är det grova barnpornografibrottet som åklagarsidan anser har högst straffvärde, närmare tre år, då det handlar om nära en halv miljon barnpornografiska bilder och filmer. Utnyttjande av barn för sexuell posering bör ge något eller några år, säger Helena Falkerby. Det sexuella övergreppet på två barn anser åklagarsidan närmar sig ett års fängelse i straffvärde. Det sammantaget kommer åklagarsidan alltså fram till att den åtalade bör dömas till minst 4,5 års fängelse.

10:11, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Just nu hålls en kort paus. Vi är förhoppningsvis snart tillbaka inne i rättssalen.

10:12, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu är vi tillbaka i rättssalen igen. Nu talar ett av målsägarbiträdena. Hon företräder en handfull av de barn som utsatts för utnyttjande av barn för sexuell posering.

10:26, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Hon säger också att hon anser att brottet bör bedömas som grovt då den åtalade har gjort brotten i sin roll som läkare.

10:27, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Samtliga målsägande är berättigade till skadestånd för det de utsatts för, anser målsägarbiträdet.

10:29, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Målsägarbiträdet vill se ett skadestånd på mellan 15 000 och 27 500 kronor var till de barn som utsatts för utnyttjande av barn för sexuell posering. Anledningen till det stora spannet är att barnen undersökts olika många gånger och att vissa förekommit i filmmaterial som den åtalade har redigerat.

10:33, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu är det den åtalades försvarare Hans Östbergs tur att slutplädera.

10:43, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Han inleder med att tala om åtalspunkten om barnpornografibrott. Han säger att tingsrätten bör beakta att vissa bilder är kopior av varandra, det handlar alltså inte om drygt 400 000 unika bilder med barnpornografi.

10:45, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Försvaret säger också att de bilder som den åtalade raderat inte ska räknas, då det inte är klarlagt att den åtalade hade kunskap om hur man återställer raderade bilder (något åklagarsidan hävdar att han kunde).

10:47, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Den åtalade bestrider också att han gjort barnpornografiska bilder tillgängliga för andra, enligt försvararen har han snarare försvårat det. Så snart nedladdningen varit klar har han flyttat materialet, säger Hans Östberg.

10:48, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Hans Östberg anser att barnpornografibrottet inte ska anses som grovt. Det material som bedömts som grovt har raderats från den åtalades dator och inte varit någonting han använt.

10:52, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Det innehav som den åtalade erkänt faller under brott av normalgraden, anser försvararen Hans Östberg.

10:53, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu kommer försvararen till åtalspunkt 2-24 som gäller utnyttjande av barn för sexuell posering. De aktuella målsäganden hade sökt för problem med könsorganen. Flera sjuksköterskor och skolsköterskor har uppgett att det varit profesionella undersökningar. Det har varit riktiga läkarundersökningar av barn som varit i behov av behandling eller i regel med de läkarundersökningar som görs i mellanstadiet, säger försvararen Hans Östberg.

10:57, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Hans Östberg menar att det inte handlar om grov sexuell posering (där en vuxen känner tillfredsställelse) eftersom många vittnat om att läkarundersökningar varit väldigt professionella. Att det hela filmats ändrar inte det, tycker försvararen. Han vill att åtalspunkterna om grov sexuell posering ogillas av tingsrätten. Han anser att det snarare handlar om brott av normalgraden.

11:03, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Den åtalade erkänner alltså barnpornografibrott av normalgraden då han filmat läkarundersökningarna.

11:06, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Åtalspunkterna om kränkande fotografering, som gälller föräldrar och vårdpersonal som fastnat på filmerna, vill försvaret ska ogillas.

11:08, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu tar försvararen Hans Östberg upp frågan om skadestånd till målsägande.

11:08, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Skadeståndskraven vill försvaret också ska ogillas. En smygfilmad läkarundersökning kan inte jämställas med övergrepp, och vid filmningen förekom ingen kränkande behandling, säger försvarsadvokaten.

11:10, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Försvaret anser inte heller att det ska utgå ersättning för sveda och värk för målsägande som begärt det. Hans Östberg anser att det inte är bevisat att de målsägande som begärt ersättning för sveda och värk har lidit av psykisk påfrestning. Det finns ingen skriftlig bevisning och därför kan ingen ersättning utgå, säger han.

11:16, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu kommer försvararen till åtalspunkt 25 och 26 som handlar om sexuellt övergrepp på barn. Punkterna där två, till synes sovande, pojkar blir utsatta för beröring på könsorganen av den åtalade. Till en början var bara en av pojkarna idenitifierad, men nu har man även lyckats identifiera den andra. Då det syns dåligt på de inspelade filmerna tycker inte försvararen att det är ställt utom rimlig tvivel att pojkarna på filmerna är de målsägande.

11:20, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Försvaret anser inte att det är rimligt att den åtalade ska dömas till mer än 1,5 års fängelse. Snarare 1 år tycker Hans Östberg är rimligt.

11:21, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Han tycker att tingsrätten ska väga in som mildrande omständighet att den åtalade med all säkerhet kommer att mista sin läkarlegitimation.

11:22, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Nu avslutas slutpläderingarna. Den åtalade läkaren ges tillfälle att säga några ord. Han väljer att säga: "Jag vill be om ursäkt tilll alla de som har drabbats. Barn och föräldrar, släkt och vänner" säger han och låter påtagligt berörd.

11:23, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Eftersom att den åtalade suttit frihetsberövad under en längre tid nu, sedan januari, anser försvaren att hans klient ska dömas till fängelse i mellan 6 och 10 månader. Han öppnar också för att det vore passande med läkaren ska dömas till skyddstillsyn och behandling. Han vill också att hans klient ska sättas på fri fot tills dess att en eventuell fällande dom vinner laga kraft.

11:26, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Lagmannen meddelar nu att man under eftermiddagen kommer att meddela när domen kommer. Man kommer då också att ta beslut i häktningsfrågan.

11:31, 9 June 2016

Beatrice Åström, reporter P4 Dalarna: Rättegången är nu avslutad och vi lämnar rättssalen.

11:31, 9 June 2016

Helena Broström: Därmed avslutas liverapporteringen. Allt om målet mot skolläkaren hittar du på vår sajt. /Helena Broström, digital redaktör.

12:48, 9 June 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".