Älvdalskan internationellt erkänd som eget språk

2:09 min

Älvdalskan är ett eget språk, inte en dialekt eller en variant av det svenska språket. Det slår den internationella organisationen SIL International nu fast. Ett fantastiskt erkännande, tycker Björn Rehnström från Älvdalska föreningen Ulum Dalska.

I och med det internationella erkännandet av älvdalskan som eget språk får älvdalingar och språkvetare rätt i det de så länge kämpat för.

– Det här är en stor dag för älvdalskan. Vi har i många år kämpat för att det ska bli erkänt i Sverige men det har inte den svenska regeringen velat göra. Man är kanske rädd att andra också kommer, säger Björn Rehnström från Älvdalska föreningen Ulum Dalska.

Den svenska regeringen har i ett politiskt beslut sagt att älvdalskan inte är ett eget språk. Detta trots att de fått kritik från EU om att de inte tar stöd i språkforskning.

Men den internationella organisationen SIL International, med säte i USA, gör alltså en annan bedömning. De har med hjälp av forskning kommit fram till att älvdalskan är ett eget språk, lika olikt svenskan som till exempel isländska.

– Det är så fantastiskt. Det är en jätteviktig sak för språket och för älvdalingarna som blivit hånade under många år när de pratat älvdalska. Det har ansetts fult, säger Björn Rehnström.

Han säger också att försöken och arbetet med att få den svenska regeringen att erkänna älvdalskan som eget språk kommer att fortsätta.