Sänkta straff för X-team-mordet

Svea Hovrätt har i dag sänkt straffen för de tre män som av Falu tingsrätt fällts för mordet i det kriminella mc-gänget X-teams lokal i Falun.

Ingen av de döms för mord utan medhjälp till mord.

För de två äldsta, 28 och 27 år, sänks straffet från 10 till 8 års fängelse, och får den yngste - en 20-åring - från 6 till 5 års fängelse.

En 22-åring som tingsrätten dömde till fängelse i 7 år för medhjälp till mord frias helt från delaktighet i mordet. Han döms nu enbart till 1 månads fängelse för narkotikabrott.

För en av de åtalade, en 37-åring, fatställs tingsrättens dom på fyra års fängelse för medhjälp till grov misshandel och brott mot griftefrid.