Stort behov av deltidsbrandmän i Långshyttan

1:11 min

Just nu söker Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund nya deltidsbrandmän. Behovet är extra stort i Långshyttan där förlorade jobbtillfällen och utflyttning gjort det svårare att rekrytera. 

– Varje år har vi en egen utbildning för deltidsbrandmän som vi rekryterar till och i Långshyttan har vi ett extra stort behov, så därför kör vi en särskild drive där, säger Henrik Axelsson, brandman och personalansvarig på Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Deltidskåren i Långshyttan skulle behöva 5-8 nya deltidsbrandmän, berättar Henrik Axelsson. Svårigheten att rekrytera beror bland annat på att större företag, som Outokumpu lämnat orten.

– Dels har man fått jobb på annan ort och dels så har man flyttat och slutat hos oss.

Deltidsbrandmän har beredskapsveckor och ska då kunna infinna sig på brandstationen snabbt, i Långshyttan handlar det om inom sju minuter. Men det är ett intressant uppdrag som har samhällsnytta för bygden, säger brandmannen Henrik Axelsson.

– Oftast är det någon som man känner som är drabbad och det är fint att kunna hjälpa sin grannar.