Skarp kritik - hörselskadade elever måste få rimliga förutsättningar

1:43 min

Skolstarten innebär att elever med hörselnedsättningar inte kommer höra den första tiden i skolan. Hjälpmedlen fungerar nämligen inte överallt, vilket Mattias Lundgren på Hörselskadades riksförbund är mycket kritisk till.

Det handlar bland annat om hörslingor i skollokalerna, att det inte finns annan teknisk utrustning som störs och att rätt frekvens är inställd.

Och trots att landstingets hörselvård redan i april begär in uppgifter från skolorna om var elever med hörselnedsättningar kommer sitta så blir det problem varje skolstart som påverkar många barn.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt.  Att höra sin lärare och sina klasskamrater är direkt avgörande för att en hörselskadad elev ska klara skolan, säger Mattias Lundgren på Hörselskadades riksförbund.

Han menar att det måste bli rätt från början, och att skolstarten är en betydelsefull period och att även hörselskadade barn måste få rimliga förutsättningar.

Du låter trött på problemet?

– Absolut, det är väldigt tröttsamt. Vi ser att det förekommer i hela landet, kunskapen är låg och ofta bagatelliseras det. Det är rektorns ansvar att se till att alla elever har en fungerande skolsituation, och i det här fallet så bryter man faktiskt mot skollagen när man inte ordnat med det, säger Mattias Lundgren.