Skogsägare är dåliga på att värna om miljö och kulturvärden i skogen

Skogsägarna har blivit sämre på att värna om miljö och kulturvärdena i skogen. Det visar de årliga undersökningar som gjorts av skogsvårdsstyrelsen och det gäller även i Dalarna.