Konkurserna bland företagen minskar kraftigt

Företagskonkurserna i Dalarna minskar mest i hela landet. Under det första halvåret i år har 53 företag i länet gått i konkurs, och det är en minskning med 30 procent jämfört med samma period i fjol.

I landet som helhet har antalet konkurser inom näringslivet minskat med 10 procent. Det visar siffror från Affärs- och krediktupplysningsföretaget UC.