Fler arbetslösa ungdomar

Ungdomsarbetslösheten i Dalarna har ökat kraftigt den senaste månaden och den är också klart högre än i fjol vid den här tidpunkten. Det visar länsarbetsnämndens nya siffror.

Drygt 1.800 ungdomar i åldern 18-24 år var i juni öppet arbetslösa här i länet, och det är en ökning med mer än 500 ungdomar sen maj.

Det är normalt att arbetslösheten ökar under juni eftersom många då avslutar sina utbildningar och anmäler sig på arbetsförmedlingen för att få sommarjobb.

Men ungdomsarbetslösheten är just nu också klart högre än vad den var i fjol så här års, ungefär 300 fler, och det kan delvis förklaras med att ungdomsgruppen här i Dalarna är något större i år än i fjol.

I enbart en kommun i länet har ungdomsarbetslösheten minskat och det är i Rättvik. Där går 5,2 procent av ungdomarna utan arbete. Det kan då jämföras med situationen i Falun där den öppna arbetslösheten bland ungdomarna är mer än dubbelt så hög, 11,7 procent, och det är den högsta siffran i länet,

När det gäller läget för hela arbetskraften i länet, så har det också skett en kraftig ökning sen maj.

I juni var närmare 7 500 människor i Dalarna öppet arbetslösa och det är en ökning med 1 200 på en månad.

Siffran för juni i år är också något högre än för samma månad i fjol.