Färre brott anmäls i Dalarna

Antalet brott som anmäldes till polisen i Dalarna har minskat något under det första halvåret i år, enlig preliminär statistik från Brottsförebyggandet Rådet, Brå.

Närmare 15.500 brott anmäldes, och det är en minskning med 3 procent jämfört med första halvåret i fjol.

Men en brottstyp där det skett en tydlig ökning av anmälningarna är sexualbrotten. Under första halvåret i år anmäldes närmare 200 sådana brott, och det är en ökning med 22 procent. Framför allt är det anmälningarna om våldtäkt som ökat.