Vindkraft i Grängesberg

Det är nu klart att fem vindkraftverk får byggas på Fjällberget i Grängesberg. Länstyrelsens miljöprövningsdelegation har sagt ja till satsningen.

Det är Vindkompaniet i Mörbylånga som har ansökt om att få bygga en så kallad gruppstation med vindkraftverk på Fjällberget.

Det handlar alltså om fem kraftverk med en höjd på 80 meter. Avstånden mellan dem har beräknats till 360 meter. Effekten ut från anläggningen blir knappt 10 megawatt.

Från varje verk ska en jordkabel dras till en kopplingsstation, och från den kommer en ny luftledning till Björnhyttan sex och en halv kilometer österut att dras, och i Björnhyttan kopplas sedan luftledningen ihop med det regionala elnätet.

Det har varit ett tidigt samråd kring den här energisatsningen med närboende och allmänhet, och det har inte förekommit några protester att tala om mot den här utbyggnaden.

Det tillstånd som länsstyrelsen gett omfattar 25 år från det att anläggningen tas i drift. Vissa villkor ställs dock, bland annat att länstyrelsen - med hänsyn till naturmiljön - får vara med och påverka den slutliga placeringen på Fjällberget av de fem vindkraftverken. Och att bullret vid intilliggande bostäder får vara högst 40 decibel, ett krav som Vindkompaniet menar att man kan uppfylla.