Nio hästgårdar av tio underkänns

Samtliga hästgårdar i Smedjebackens kommun håller nu på att kontrolleras. Alla stall och alla hästar kommer att besökas av veterinär. Bara i Smedjebackens kommun så finns det ungefär 150 hästgårdar. Och det finns stora brister.

Veterinär Bo Hannersjö kommer att lämna över sitt material till Smedjebackens kommun som sedan avgör vilka åtgärder som den enskilda hästägaren måste vidta.