Läkemedelskostnaderna minskar i Dalarna

Landstingets kostnader för läkemedel uppgick till 281 miljoner kronor första halvåret 2005, det är en minskning med 2,3 procent, om man jämför med samma period i fjol.
Minskningen beror delvis på att man konsekvent byter ut förskrivna läkemedel mot billigaste likvärdiga alternativ. Det skriver Apoteket i ett pressmeddelande.