Dålig kunskap om brandsäkerhet vid länets hotell. Facklig kritik

Kunskapen om brandsäkerhet bland de anställda på många av länets hotell är dålig. Det är särskilt sommarvikarier och andra visstidsanställda som inte får någon utbildning i hur de ska agera om det börjar brinna.
Kritiken framförs av Yngve Stengård, som är skyddsombud på Hotell- och restauranfacket i Dalarna.