O-ringen 2008 till Sälen

O-ringens femdagarsorientering kommer 2008 att gå i Dalarna med Lindvallen i Sälen som centralort. Samtliga deltagare komer att erbjudas boende i fritidshusen på området. Det blir första gången femdagarsorienteringen kommer att gå i fjällen. Startplats för två av dagsetapperna blir vid Vasaloppsstarten i Berga.
Projektledare för arrangemanget är Jimmy Birklin