Råttorna blir allt fler

1:12 min

Antalet råttor ökar i landet. Värst är det i storstäderna men även i Dalarna har man sett en ökning. Det finns väldigt gynnsamma förhållanden för råttor, säger Anders Brandin på Anticimex.

– Vi kan se en ökad trend de senaste tre till fyra åren, säger Anders Brandin, distriktschef på Anticimex.

Fakta om råttor:

  • En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.
  • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
  • Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800 – 1 000 nya individer under ett år.
  • En råtta lever 1-3 år och kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.
  • Råttor simmar bra.
  • En råtta kan hoppa en meter utan ansats.

Källa: Anticimex.