Ludvikaeleven Amin: I Syrien förstod jag allt som min lärare sa

3:34 min

Att organisera utbildning till elever med flyktingbakgrund är både en utmaning och verklighet i många skolor även i Dalarna.

Lyssna på syriska flyktingbarns tankar om skolan och rektor Niklas Sjödin på Sunnansjöskolan Ludvika som berättar om flyktingelevernas skolgång.