Nyanlända anställs som kompanjonlärare i Borlänge

3:50 min

I Borlänge vill kommunen ta till vara på dem nyanlända akademiker som finns. Samtidigt är det lärarbrist. I höst kommer därför 21 kompanjonlärare att arbeta i kommunen.

Kommunen och Arbetsförmedlingen plockade tillsammans med rektorer ut ett antal nyanlända akademiker för intervjuer förra året. Därefter anställdes 14 kompanjonlärare och inför kommande läsår anställs ytterligare sju.

En kompanjonlärare är en resurs utöver den ordinarie lärarkåren. De hjälper bland annat till i klassrummet och som språkresurs.

– Eleverna tycker att det här är bra på många sätt. Dels har vi elever som talar samma språk som kompanjonlärarna. Framförallt har vi kunnat göra mindre grupper, säger Tyko Persson, rektor på Maserskolan