Stor brist på unga lärare i Dalarna

1:28 min

Det är stor brist på unga lärare i Sverige. I Dalarna är bristen på både unga grundskolelärare och gymnasielärare 16 procentenheter större än i genomsnitt i landet.

Tidningen Skolvärlden kom nyligen ut med statistik om antalet unga 25–32 åriga lärare jämfört med äldre 60–67 åriga lärare.

Det finns en stor obalans i åldersstrukturen i hela landet, men i Dalarna är bristen på både unga grundskole- och gymnasielärare betydligt större än i genomsnitt i Sverige.

Maria Rönn, vice ordförande på Lärarförbundet tycker att situationen är allvarlig och att ansvaret ligger på politiker och de som sätter löner och arbetsvillkor för läraryrket.