Protest mot skötseln av mentalpatienternas kyrkogård i Säter

1:35 min

En ny skrift protesterar mot vanskötta kyrkogårdar. Det gäller de kyrkogårdar som förut tillhörde olika mentalsjukhus, bland annat nämns Säter.

– Jag vet ju hur de redan i livet blir lite satta vid sidan, att man inte bryr sig om dem. Då tycker jag att det är så väldigt tråkigt att de sedan ska vara bortglömda också när de är döda och att man inte ska sköta om deras gravar.

När mentalsjukhusen under 1980-talet och 90-talet började reformerades eller läggas ner, såldes deras kyrkogårdar till kommuner eller privata ägare. Kyrkogården i Säter sköttes först av den lokala golfklubben
och numera av kommunen.

– Vi vill ju att Svenska kyrkan ska köpa tillbaka de här kyrkogårdarna och sköta dem som vilka andra kyrkogårdar som helst, säger Lars H Gustafsson.