Behovet för finskspråkig äldrevård och förskola kartläggs i Ludvika

1:18 min

I fjol lyckades kommunen inte samordna finsk verksamhet och gick därför miste om den största delen av det statsbidraget. Men nu är arbetet i gång.

Ludvika är ett så kallat förvaltningsområde för det finska språket och får statsbidrag för merkostnaderna till exempel i demensvård för de finskspråkiga.

Ludvika har haft en samordnare för finsk förvaltningsområde, Sanna Seppänen från och med januari 2018 och hon har till exempel gjort en kartläggning om hur många i kommunen behöver finskspråkig äldrevård.

– Vi har lärt oss att det är viktigt att vi har någon som samordnar i de här frågorna, säger Laila Dufström, kanslichef i Ludvika kommun