Digitalisering

Kostsamma datorprogram i Dalarnas kommuner

1:48 min

Cirka 20 miljoner kronor om året betalar Dalarnas kommuner tillsammans för Microsoft Office-licenser till datorer.

Skulle man jobba hårt och verkligen anstränga sig med målet att minimera antalet Microsoftlicenser så skulle det gå.